Vaccination og dyrlægebesøg

For at blive optaget i TrygFonden Besøgshunde skal du kunne fremvise dokumentation for, at din hunds vaccinationer er gyldige. Ved sessionen skal vi således kunne se, at egen dyrlæges anbefalinger er overholdt. Vi skal også se dokumentation for, at hunden tilses af en dyrlæge mindst én gang om året. Som besøgshundeejer skriver du ligeledes under på, at du vil følge disse retningslinjer fremover. 

Vaccinationer

Alle hunde i TrygFonden Besøgshunde skal have fulgt et vaccinationsprogram, der dækker hundesyge, parvovirus, smitsom leverbetændelse og parainfluenza. Vaccinationerne skal være gyldige og gyldigheden skal kunne dokumenteres.

***OBS! Det kan være meget svært at tyde, om hunden har de rigtige vaccinationer, og om de er gyldige. Vaccinerne gives ofte samlet, men gyldigheden varierer. Kontakt altid din dyrlæge, hvis du er i tvivl.*** 

TrygFondens vaccinationskrav er udarbejdet i samråd med vores tilknyttede dyrlæge og lægger sig op ad anbefalingerne fra Den Danske Dyrlægeforening og organisationen WSAVA (World Small Animal Veterinary Association). Retningslinjerne fra Den Danske Dyrlægeforening angiver, at det er nødvendigt at vaccinere hunde for de tre kernesygdomme hundesyge, parvovirus og smitsom leverbetændelse hvert tredje år (forudsat, at hunden har fulgt hvalpevaccinationerne), og at andre vaccinationer (inkl. Leptospirose) gives efter behov. Vaccinationer mod kennelhoste har gyldighed i et år.

Når der stilles krav om, at TrygFonden Besøgshunde skal følge et fastlagt vaccinationsprogram er det for at sikre hundene bedst muligt. Herunder også i situationer hvor besøgshundene møder- og hilser på hinanden på plejecentrene og måske bruger den samme vandskål.


Særligt om næsevaccine mod Bordetella bronchiseptica 

Du og din dyrlæge lægger sammen vaccinationsplanen for netop din hund. Udover de fastlagte basisvaccinationer kan du og din dyrlæge sammen vurdere, at din hund har behov for yderligere beskyttelse. Hvis der i din hunds vaccinationsplan indgår en næsevaccine mod bakterien Bordetella bronchiseptica skal der tages særlige forholdsregler i forhold til besøg på plejecentrene.

Når der gives en vaccination mod bordetella bronchiseptica, gives bakterien, i en svækket form, direkte i hundens næse. Den svækkede udgave af bakterien medfører ikke klinisk sygdom hos hunden, men dokumentation fra vaccineproducenten viser, at der efter vaccination er en lille sandsynlighed for udskillelse af bakterien, i den svækkede form, fra hundens næse.

I meget sjældne tilfælde kan bakterien overføres til personer med svækket immunforsvar. Af sikkerhedshensyn tilråder vaccineproducenten derfor, at personer med svækket immunforsvar undgår kontakt med hunden i op til 6 uger efter vaccinationen er givet.

Hvis man vælger at lade sin hund vaccinere mod Bordetella bronchiseptica, bedes man afholde sig fra besøg på plejecentre i seks uger efter vaccinationen er givet.

Dyrlægebesøg

En TrygFonden Besøgshund er en sund hund. Kravet om årlig sundhedsundersøgelse stilles for at sikre, at din hund fortsat kan gennemføre besøg uden at blive udsat for situationer, der kan være ubehagelige eller direkte smertefulde. Lidelser som for eksempel slidgigt eller dårlige tænder kan udvikle sig langsomt og være svære at opdage. En årlig sundhedsundersøgelse hos din egen dyrlæge sikrer, at din hund fortsat kan have glæde af at komme på besøg.


Kilder

Den Danske Dyrlægeforening

WSAVA retningslinier