Terapidyr - en ny standard

Vi ønsker at fremme brugen af de positive effekter af samværet mellem dyr og mennesker. Vi har en vilje til at gøre en meget stor indsats på dette område, fordi vi har en begrundet forventning om, at dyr kan gøre en forskel for mange mennesker.

Fra besøgshunde til terapidyr

Bag projektet TrygFonden Besøgshunde ligger et systematisk arbejde med en klar målsætning. Vi stræber efter at opnå effektfulde indsatser, der gavner den enkelte og samfundet som helhed. Kodeordene er gennemslagskraft, kvalitet, professionalisme og fokusering. Målet er en standard for brugen af terapidyr i Danmark.

Vi har brug for at vide mere om det, der sker mellem dyr og menneske og for at dele denne viden med mange flere i et universelt sprog. Derfor har vi knyttet forskere til projektet, der skal sikre, at vi opbygger både viden og erfaring samtidigt.

Et stadigt voksende antal psykiske diagnoser truer i dag livskvaliteten og arbejdsevnen for et stigende antal mennesker, og det synes oplagt at undersøge, om dyr kan have en positiv effekt på området. Målet er, at terapidyr vinder fodfæste som et ligeværdigt behandlingsalternativ til mennesker, der kan have gavn af det. 

Det er vores håb, at terapidyr bliver et værktøj i psykiateres, fysioterapeuters og ergoterapeuters værktøjskasse. At vi kan gøre terapidyr tilgængelige for dem på linje med mange andre effektive værktøjer. Og at vi kan opbygge et hold af erfarne ekvipager, som kan hjælpe mennesker, for hvem dette vil gøre en forskel.