IAHAIO og ISAZ

TrygFonden er medlem af IAHAIO og ISAZ

TrygFonden er optaget i IAHAIO (International Association of Human-Animal Interaction Organizations), som er den verdensomspændende sammenslutning af organisationer, der arbejder på terapidyr-området. IAHAIO's målsætning er at fungere som leder og foregangsorganisation i udviklingen og udbredelsen af dyre-assisteret terapi. Dette gøres ved at fremme forskning, uddannelse og udvikling samt samarbejde mellem alle interessenter, herunder praktikere, forskere, beslutningstagere og befolkningen generelt. Vi er glade for at kunne udveksle erfaringer og indgå i tættere samarbejder med de øvrige organisationer i IAHAIO.

Læs mere om IAHAIO


TrygFonden er medlem af ISAZ, som er det internationale, videnskabelige selskab inden for området. 

Læs mere om ISAZ